Velkommen til Lægeklinikken Apotekerbakken

Vi vil gerne med vores hjemmeside give let adgang til nyheder og information om klinikken.

Du kan finde finde information om vores åbningstider, telefontider og meget mere.
Under menu-knappen “Selvbetjening” kan du: Bestille tid – Forny recepter på fast medicin – Skrive til lægen – Læse beskeder fra lægen

Information om  sundhedsvæsenet  generelt, sygehusene,  speciallæger, psykologer, fysioterapeuter m. fl.  kan findes på  “ Sundhed.dk“.  Dette er  sundhedsvæsenets  “Sundhedsportal”,  hvorfra der er mulighed for at finde næsten  al tilgængelig  information vedrørende sundhedsvæsenet.

Man kan også her klikke sig ind på Region og egen kommune for at se, hvilke tilbud kommunen har til sine borgere.

Søger man oplysning om bestemte sygdomme eller symptomer kan man fra “Sundhed.dk”  klikke sig ind  på Patienthåndbogen, som er et stort opslagsværk  med søgefunktion.

Via “Sundhed.dk” har du med NemID adgang til din e-jounal med udskrivningsbreve fra sygehuse, blodprøve- og røntgensvar, bookingaftaler, vaccinationer m.m.m.. Der bliver løbende knyttet nye funktioner til e-journalen

Med venlig hilsen

Læge Lone Glavind

Lukkedag

Klinikken er ferielukket i uge 42 d. 17-18. oktober.

Det er vigtigt at alle patienter i fast medicinsk behandling har bestilt tilstrækkelig medicin inden ferielukningen.

Ved akut sygdom som ikke kan vente til klinikken er åben, henvises til Lægerne Egevej, Hornsyld.

Lægebemanding.

Fast læge og indehaver, Lone Glavind.

Fra 11/9 vil læge Henrik Stenvald igen være vikar i klinikken – hver  onsdag formiddag og hele torsdag.

Henrik Stenvald har tidligere været praktiserende læge i Horsens. Han var vikar i klinikken sidste år.

Fra 1/11 vil læge Rikke Weis Busch starte som vikar med 24 timer fordelt over 4 dage.

Rikke Weis Busch er 35 år og er udddannet læge fra Odense Universitetshospital i 2013.  Hun kommer fra en  stilling i Uldum Lægehus.

Lone Glavind vil fra 1/11 ikke være at træffe i klinikken om torsdagen.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Klinikken fortsætter som  solopraksis med een læge, lægevikar og ekstra praksispersonale.

Det er håbet at praksis på sigt igen kan  blive en kompagniskabspraksis med 2 læger.

Vi vil forsøge at holde ventetiden på ikke-akutte lægekonsultationer under 2 uger.  Det gør vi ved i vid udstrækning at tilbyde  konsultation ved  en sygeplejerske under lægelig supervision.

Vi arbejder i klinikken som et team og har ambitioner om et fortsat  højt fagligt niveau.

*********************************************************************************************************