Så smider vi mundbindet – men ikke i venteværelset, hvis der er mange mennesker – heller ikke hvis vi er forkølede eller hoster.

Vi passer fortsat  på hinanden og spritter hænder og holder afstand :)

*********************************************************

Velkommen til Lægeklinikken Apotekerbakken

Vi vil gerne med vores hjemmeside give let adgang til nyheder og information om klinikken.

Du kan finde information om vores åbningstider, telefontider og meget mere.
Under menu-knappen “Selvbetjening” kan du: Bestille tid – Forny recepter på fast medicin – Skrive til lægen – Læse beskeder fra lægen

Information om  sundhedsvæsenet  generelt, sygehusene,  speciallæger, psykologer, fysioterapeuter m. fl.  kan findes på  “ Sundhed.dk“.  Dette er  sundhedsvæsenets  “Sundhedsportal”,  hvorfra der er mulighed for at finde næsten  al tilgængelig  information vedrørende sundhedsvæsenet.

Man kan også her klikke sig ind på Region og egen kommune for at se, hvilke tilbud kommunen har til sine borgere.

Søger man oplysning om bestemte sygdomme eller symptomer kan man fra “Sundhed.dk”  klikke sig ind  på Patienthåndbogen, som er et stort opslagsværk  med søgefunktion.

Via “Sundhed.dk” har du med NemID adgang til din e-jounal med udskrivningsbreve fra sygehuse, blodprøve- og røntgensvar, bookingaftaler, vaccinationer m.m.m.. Der bliver løbende knyttet nye funktioner til e-journalen

Med venlig hilsen

Læge Lone Glavind

Lægebemanding.

Fast læge og indehaver, Lone Glavind

Vores uddannelseslæge er desværre sygemeldt.

9. august starter praktiserende læge Max Fogh i en fast lægestilling. Vi glæder os rigtig meget til igen  at være en klinik med 2 faste læger.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ferie/ fravær hvor klinikken lukkes:

Sommerferie uge 29, 30 og 31 (19/7  – 8/8).

************************************************************

Klinikken  fungerer aktuelt  som  solopraksis med een læge og ekstra praksispersonale.

Da praksis har 2 lægekapaciteter, er det vores håb,  at den  på sigt  kan  blive en kompagniskabspraksis med 2 læger – som den tidligere har været.

Vi vil forsøge at holde ventetiden på ikke-akutte lægekonsultationer under 2 uger.  Det gør vi ved i vid udstrækning at tilbyde  konsultation ved  en sygeplejerske under lægelig supervision.

Vi arbejder i klinikken som et team og har ambitioner om et fortsat  højt fagligt niveau.

*********************************************************