Velkommen til Lægeklinikken Apotekerbakken

Med vores hjemmeside vil vi  give let adgang til nyheder og information om klinikken.

Under menu-knappen “Selvbetjening” kan du: Bestille tid – Forny recepter på fast medicin – Skrive til lægen – Læse beskeder fra lægen.

Information om  sundhedsvæsenet  generelt, sygehusene,  speciallæger, psykologer, fysioterapeuter m. fl.  kan findes på  “ Sundhed.dk“.   Se afsnit herom.

Lægebemanding.

Fast læge og indehaver, Lone Glavind

9. august startede praktiserende læge Max Fogh i en fast lægestilling. Vi  er glade for  igen  at være en klinik med 2 faste læger.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Om klinikken:

Klinikken  er en kompagniskabspraksis med 2 lægekapaciteter,  1 sekretær,  1 sygeplejerske og 1 bioanalytiker.

Hvert halve år har vi en lægestuderende på sidste semester af medicinstudiet  i praktik.

Vi arbejder i klinikken som et team og har ambitioner om et  højt fagligt niveau samtidig med, at vi  holder fast ved den gamle familielæges nære kontakt til sine patienter.

*********************************************************

Coronarestriktioner:

Alle over 12 år forventes at anvende mundbind i venteværelset – hvis man er forkølet også inde ved lægen eller personalet.

*Vi passer fortsat  på hinanden og spritter hænder og holder afstand.

**********************************************************

Influenzavaccination.

Gratis vaccination af voksne er startet fra 1. oktober 2021 – se nærmere under særskilt afsnit.

Børnevaccinerne er vi også startet med d. 11. oktober.

Ring for tidsbestilling eller møde op følgende dage:

Tirsdag d. 5. oktober: 14-15.

Mandag d. 11. oktober 14-15.

Onsdag d. 20. oktober 14-15.

Onsdag d. 27. oktober 14-15.

*Vi tilbyder åben influenzavaccination af børn 2-6 år hver onsdag i hele november og december ml. kl. 15-16.

*Vaccination  af raske  under 65 år er først muligt efter d. 22. oktober.

*********************************************************