Mundbind er nu påkrævet i klinikken.

*********************************************************

Influenzavaccination :

Pga leveringsstop har vi kun vacciner tilbage til personer på 85 eller over. ( Det drejer sig om en anden vaccine, som anbefales denne gruppe).

Pneumokokvacciner regner vi først med at kunne fremskaffe til tidligst februar 2021.

Lungesyge personer har mulighed for vaccination med en anden vaccine, Prevenar 13. Ring for nærmere information.

****************************************************************************************************************

Velkommen til Lægeklinikken Apotekerbakken

Vi vil gerne med vores hjemmeside give let adgang til nyheder og information om klinikken.

Du kan finde information om vores åbningstider, telefontider og meget mere.
Under menu-knappen “Selvbetjening” kan du: Bestille tid – Forny recepter på fast medicin – Skrive til lægen – Læse beskeder fra lægen

Information om  sundhedsvæsenet  generelt, sygehusene,  speciallæger, psykologer, fysioterapeuter m. fl.  kan findes på  “ Sundhed.dk“.  Dette er  sundhedsvæsenets  “Sundhedsportal”,  hvorfra der er mulighed for at finde næsten  al tilgængelig  information vedrørende sundhedsvæsenet.

Man kan også her klikke sig ind på Region og egen kommune for at se, hvilke tilbud kommunen har til sine borgere.

Søger man oplysning om bestemte sygdomme eller symptomer kan man fra “Sundhed.dk”  klikke sig ind  på Patienthåndbogen, som er et stort opslagsværk  med søgefunktion.

Via “Sundhed.dk” har du med NemID adgang til din e-jounal med udskrivningsbreve fra sygehuse, blodprøve- og røntgensvar, bookingaftaler, vaccinationer m.m.m.. Der bliver løbende knyttet nye funktioner til e-journalen

Med venlig hilsen

Læge Lone Glavind

Lægebemanding.

Fast læge og indehaver, Lone Glavind

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ferie/ fravær:

************************************************************

Klinikken  fungerer aktuelt  som  solopraksis med een læge, lægevikar og ekstra praksispersonale.

Da praksis har 2 lægekapaciteter, er det vores håb,  at den  på sigt  kan  blive en kompagniskabspraksis med 2 læger – som den tidligere har været.

Vi vil forsøge at holde ventetiden på ikke-akutte lægekonsultationer under 2 uger.  Det gør vi ved i vid udstrækning at tilbyde  konsultation ved  en sygeplejerske under lægelig supervision.

Vi arbejder i klinikken som et team og har ambitioner om et fortsat  højt fagligt niveau.

*********************************************************