Aktuelt

Influenzavaccination:

Husk gratis influenzavaccintion til alle børn fra 2 til og med 6 år.

Ovenstående tilbydes i år  pga. frygt for en svær  influenzaepidemi. Klinikken anbefaler, at alle berørte børn bliver vaccineret.   Det drejer sig blot om et lille sjovt pust i hvert næsebor.  Vaccinationen skal gives 2 gange med mindst 4 ugers interval.

Se nærmere under afsnittet “influenzavaccination”.

***************************************************************

Corona-virus/COVID19

STOP

Hvis du er ramt af feber, hoste, ondt i halsen, åndenød eller andre symptomer på forkølelse eller influenza, så se her:

* Hvis du er hårdt ramt: RING til lægehuset.

* Hvis du er let ramt: se an hjemme.

Har du generelle spørgsmål: se coronasmitte.dk eller  ring til corona-hotline på 7020 0233.

Er du nær kontakt til en smittet: ring til Coronaopsporing, Styrelsen for Patientsikkerhed, for råd og vejledning , tlf. 3232 0511

Coronarestriktioner:

Klinikken er åben for alle slags  henvendelser incl. forebyggende børneundersøgelser, attester m.m..

Mundbind:  Er påkrævet i venteværelset og hvis man er forkølet også under konsultationen.

Vi har sprit til hænderne, som bør bruges ved ankomst.

***********************************************************

Det er fra 1. juni 2021 ikke længere muligt at foretage konsultation pr. telefon.  Telefonkonsultation mellem kl. 8-9 er forbehold korte ukomplicerede problemstillinger, som kan klare på 5 minutter.

Videokonsultation: Skal aftales med sekretæren. Man  benytter  app’en “Min læge”.  For mere information se: https://minlaegeapp.dk/guide-videokonsultation/

**********************************************************

Vaccination, corona / Covid 19:

Vaccinationen foregår aktuelt i forhold til alder.

For den overordnede vaccinationsplan henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside eller Statens Seruminstitut, SSI.

*********************************************************

Pneumokokvaccination.

Det er  igen muligt at blive vaccineret med pneumokokvaccinen, Pneumovax.
Vaccinen er gratis for personer over 65 og visse sårbare patientgrupper.
En vaccination forventes at holde mellem 5-10 år. Revaccination anbefales tidligst  efter 6 år.
******************************************************************

Kighoste-vaccination.

Gratis til gravide i 3. trimester  – aftalen gælder til 31.03.2022.

******************************************************************

HPV-vaccination.

Børnevaccinationsprogrammet indbefatter piger  mellem 12-17 år og drenge født  1. juli 2007 eller senere.

Klinikkens læger opfordrer kraftigt til, at man tager imod ovennævnte tilbud for at beskytte mod livmoderhalskræft, kræft i endetarmen og kræft i mund- og svælg.

NYT:

HPV catch-up vaccinationsprogrammer til drenge født i 2006 og første halvdel af 2007 og til unge mænd i alderen 18-25 år, der er tiltrukket af mænd. Ovenstående tilbud  om catch-up slutter 31. december 2021.

***********************************************

Information til patienter og pårørende om nyt tolkegebyr.

En lovændring pr. 1. juli 2019 betyder, at borgere, som har boet mere end 3 år i Danmark, skal betale for brug af tolk i sundhedsvæsenet. Det er lægen, som vurderer, om der er behov for tolk.

Gebyret for tolkebistand er sat til

  • 334 kr. ved konsultation i lægepraksis og ambulatorium (191 kr. v. brug af videotolk)
  • 1.675 kr. ved indlæggelse på hospital (957 kr. ved brug af videotolk).

Det er regionerne, der opkræver gebyret.

Det vil sige, at der kommer en regning fra Regionen efter dit lægebesøg, hvis der har været brugt en tolk. Der er undtagelser, hvilket vil sige, at der kan være tilfælde, hvor der ikke vil blive sendt en regning, eksempelvis er konsultationer med børn fritaget for gebyr.

Se her oversigt over borgere, som ikke vil få opkrævet tolkegebyr, selv om de har haft adresse i Danmark i mere end 3 år:

  1. Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber.
  2. Børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre.
  3. Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand.

Der opkræves heller ikke gebyr fra individer fra det tyske mindretal, Færøerne eller Grønland.

Regionen kan anmode den enkelte patient om at fremlægge dokumentation i form af lægeerklæring på, at vedkommende er omfattet af punkt 1)

******************************************************

 Afhængighedsskabende medicin.

Uddrag fra Sundhedsstyrelsens vejledning om afhængighedsskabende lægemidler:

“Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler
herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient kan få mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Ordination og fornyelse af midlerne må ikke finde sted over internettet.”
“2.1.1 Afhængighedsskabende lægemidler.
Ved afhængighedsskabende lægemidler forstås de lægemidler, som hos brugeren kan ligge til grund for udviklingen af af hængighedssyndrom, som defineret i WHO ICD-10 sygdomsklassifikationen:
- Morfin og morfinlignende midler (opioide analgetika).
- Benzodiazepiner og stoffer der virker på benzodiazepinreceptorerne.
- Lægemidler med centralstimulerende virkning og snævert anvendelsesområde.
- Visse andre lægemidler med afhængigheds-/misbrugspotentiale.”