Aktuelt

Lægestuderende.

Fra d. 2-18/2-21  vil lægestuderende Ali Al-Mousawi være i praktik i klinikken. Han er på sidste semester af lægestudiet og vi håber I vil tage godt imod ham.

Danmark har brug for flere praktiserende læger.

********************************************************

COVID19 /Corona-virus

Vaccination.

Mange ringer for at høre nærmere om, hvordan risikopatienter bliver udvalgt til vaccination.

Aktuelt vil landets plejehjemsbeboere og plejepersonalet  få tilbudt vaccination. Plejecentrene i Hedensted og Horsens kommuner vil blive vaccineret i perioden fra 6‐12/1 2021

For den overordnede vaccinationsplan henvises til Sundhedsstyrelsens udgivelse, Organisering af vaccinationsprogrammet mod COVID-19

Pjece vedrørende vaccination mod Covid-19:  www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Vaccination-mod-COVID-19

*********************************************************

Coronarestriktioner:

Klinikken er åben for alle slags  henvendelser incl. forebyggende børneundersøgelser, attester m.m..

Mundbind:  Er påkrævet i klinikken.

Vi har sprit til hænderne, som bør bruges ved ankomst.

Vi henstiller til at man højest medbringer een pårørende og kun, hvis det er meget nødvendigt.

Mød ikke op før aftalt tid. Kommer du for tidligt, bedes du vente i bilen –  hvis du kommer i bil, altså.

Da der fortsat er skærpede forholdsregler mhp at undgå smitte, er det ikke muligt selv at booke tid.

For at mindske smitte tilbyder vi videokonsultationer  længere konsultationer telefoniskt  med forudbestilt tid. Ringe til sekretæren mellem 9-12.

Videokonsultation: Skal aftales med sekretæren. Man  benytter  app’en “Min læge”.  For mere information se: https://minlaegeapp.dk/guide-videokonsultation/

Lægehenvisning til coronapodning:

Ved lette Covid-19 symptomer kan der fra d. 7/11-20 ikke længere henvises af læge. Man henstilles til selv at bestille tid direkte på samfundssporet: coronaprover.dk.

Svar kan næste dag findes i personlig elektronisk journal på Sundhed.dk.

Ved  symptomer som kræver lægekontakt kan man ringe for en hurtig henvisning i sundhedssporet, så man kan blive set i lægeklinikken næste dag.

Nære kontakter:

“Hvis borgeren får at vide at han/hun er nær kontakt til en person smittet med ny coronavirus, skal patienten kontakte Coronaopsporing, som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, på tlf. 3232 0511 (tast 2) for at blive henvist til 2 tests. Patientens skal herefter selv bestille tid til test via coronaprover.dk.

Er borgeren i tvivl om hvordan og hvornår, vedkommende skal bestille tid til test, eller har behov for øvrig rådgivning om nære kontakter, kan han/hun kontakte Kontaktopsporingsenheden under Styrelsen for Patientsikkerhed ved at ringe til myndighedernes fælles hotline på 7020 0233 (tast 2). ”

STOP

Hvis du er ramt af feber, hoste, ondt i halsen, åndenød eller andre symptomer på forkølelse eller influenza, så se her:

* Hvis du er hårdt ramt: RING til lægehuset.

* Hvis du er let ramt: se an hjemme.

Har du generelle spørgsmål: ring til corona-hotline på 70200233

For nærmere information om spredning se:

https://www.ssi.dk/-/media/arkiv/dk/aktuelt/sygdomsudbrud/forebyg-smitte-mod-virus.pdf?la=da

****************************************************

Kickhostevaccination af gravide.

Fortsat mulighed for gravide at blive gratis vaccineret mod kighoste

Et midlertidigt tilbud til gravide om gratis vaccination mod kighoste, ved 3. graviditetsundersøgelse ved egen læge, blev indført den 1. november 2019, begrundet i den epidemiske forekomst af kighoste. Tilbuddet er blevet forlænget flere gange og nu igen til  (foreløbig) den 1. april 2021.

**********************************************************

Influenzavaccination :

Fra fredag d. 13/11-20 har vi igen vacciner til patienter tilhørende en risikogruppe. Der er fortsat ikke mulighed for vaccination for andre p.g.a. forsyningsvanskeligheder.

Pneumokokvacciner regner vi først med at kunne fremskaffe til tidligst februar 2021.

Lungesyge personer har mulighed for vaccination med en anden vaccine, Prevenar 13. Ring for nærmere information.

******************************************************************

HPV-vaccination.

Børnevaccinationsprogrammet indbefatter piger  mellem 12-17 år og drenge født  1. juli 2007 eller senere.

Klinikkens læger opfordrer kraftigt til, at man tager imod ovennævnte tilbud for at beskytte mod livmoderhalskræft, kræft i endetarmen og kræft i mund- og svælg.

NYT:

HPV catch-up vaccinationsprogrammer til drenge født i 2006 og første halvdel af 2007 og til unge mænd i alderen 18-25 år, der er tiltrukket af mænd.

Tilbuddene om gratis HPV-vaccination mod analkræft er midlertidige, de træder i kraft 1. februar 2020 og slutter 31. december 2021.

***********************************************

Information til patienter og pårørende om nyt tolkegebyr.

En lovændring pr. 1. juli 2019 betyder, at borgere, som har boet mere end 3 år i Danmark, skal betale for brug af tolk i sundhedsvæsenet. Det er lægen, som vurderer, om der er behov for tolk.

Gebyret for tolkebistand er sat til

  • 334 kr. ved konsultation i lægepraksis og ambulatorium (191 kr. v. brug af videotolk)
  • 1.675 kr. ved indlæggelse på hospital (957 kr. ved brug af videotolk).

Det er regionerne, der opkræver gebyret.

Det vil sige, at der kommer en regning fra Regionen efter dit lægebesøg, hvis der har været brugt en tolk. Der er undtagelser, hvilket vil sige, at der kan være tilfælde, hvor der ikke vil blive sendt en regning, eksempelvis er konsultationer med børn fritaget for gebyr.

Se her oversigt over borgere, som ikke vil få opkrævet tolkegebyr, selv om de har haft adresse i Danmark i mere end 3 år:

  1. Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber.
  2. Børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre.
  3. Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand.

Der opkræves heller ikke gebyr fra individer fra det tyske mindretal, Færøerne eller Grønland.

Regionen kan anmode den enkelte patient om at fremlægge dokumentation i form af lægeerklæring på, at vedkommende er omfattet af punkt 1)

 

******************************************************

 Afhængighedsskabende medicin.

Uddrag fra Sundhedsstyrelsens vejledning om afhængighedsskabende lægemidler:

“Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal,
medmindre særlige omstændigheder taler
herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient kan få mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Ordination og fornyelse af midlerne må ikke finde sted over internettet.”
“2.1.1 Afhængighedsskabende lægemidler.
Ved afhængighedsskabende lægemidler forstås de lægemidler, som hos brugeren kan ligge til grund for udviklingen af af hængighedssyndrom, som defineret i WHO ICD-10 sygdomsklassifikationen:
- Morfin og morfinlignende midler (opioide analgetika).
- Benzodiazepiner og stoffer der virker på benzodiazepinreceptorerne.
- Lægemidler med centralstimulerende virkning og snævert anvendelsesområde.
- Visse andre lægemidler med afhængigheds-/misbrugspotentiale.”