Konsultation

NB! Ifølge praktiserende lægers  overenskomst med Sygesikringen,  ydes der desværre  kun tilskud til én konsultation pr. dag pr. tilmeldt borger.  Det vil derfor ikke være muligt at samle flere konsultationer til en og samme dag.

Konsultation foregår kun efter aftale og  i nedenstående tidsrum.

Alle aftalte tider må betragtes som vejledende, da akutte og individuelle behov kan opstå.

Aftale om konsultation samme dag kan indgås i lægens telefonkonsultation mellem 08:00 og 09:00

Der er dagligt konsultationer i tidsrummene:
09:15 – 12:00
14:00 – 16:00

Onsdage er der aftenkonsultation uden sygeplejerske  i tidsrummet
16:00 – 17:00.

Akut opstået sygdom behandles individuelt  efter  telefonisk visitering.

Husk venligst sygesikringsbevis. 

Har man ved konsultation indgået aftale om henvisning eller lign. og intet hørt inden for normal reaktionsstid på 1-2 uger, bør klinikken kontaktes for opfølgning.