Lægevagten

Efter kl. 16 samt i weekenden og på helligdage kan Lægevagten i Region Midt kontaktes på tlf.

70 11 31 31.

Lægevagten ledes og passes af de praktiserende læger i fællesskab uden for de almindelige åbningstider.  Det er således muligt at komme i kontakt med en praktiserende læge alle dage på alle tidpunkter af døgnet.

Lægevagten i Horsens-Hedensted området hører under Region Midt.  Den består af 3 led:

  • TELEFONVISITATORER.  Flere læger som fysiskt sidder sammen  på Århus Kommunehospital. Det er en person herfra, du taler med, når du ringer op.
  • KONSULTATIONEN.  Vi har 2 lokaler til rådighed i fællesambulatoriet på Horsens Sygehus.  Brug sygehusets hovedindgang.
  • KØRELÆGEN.  1 -2 læger vil køre rundt i området til de akut syge patienter, som ikke kan møde op i konsultationen.

Både Jørgen Range og Lone Glavind deltager aktivt i Lægevagten.  Efter en nattevagt vil lægen have fri.

Du kan læse om fornuftig brug af lægevagten på www.laegevagten.dk.