Om klinikken

Praksis er oprindelig en solopraksis ved Jørgen Range.

Fra 1. januar 2012 blev praksis  udvidet til en to-personers kompagniskabspraksis, idet Lone Glavind trådte ind som medindehaver og  partner.

Efter Jørgen Ranges  pludselige bortgang d. 12/3-18, har klinikken haft et ledigt ydernummer, som forventes besat  fra 1. juli 2019.

Klinikken er beliggende midt i Hornsyld centrum, lige ved siden af slagteren og 50 meter fra Hornsyld Apotek.

Der er egen stor parkeringsplads med indkørsel ved siden af klinikken.

Klinikken er bemandet med 1 lægevikar, 1 sygeplejersker, 1 laborant, 1 sekretær og en rengøringsassistent.

Klinikken er blevet akkrediteret uden anmærkninger 16-11-2018 og lever således op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel.

Vores hensigt er at skabe rammer,  så det er muligt at udfylde den praktiserende læges opgave som familielæge og tovholder for den enkelte patient. Vi ønsker at  bibeholde den lille praksis´s personlige atmosfære og samtidig være en moderne lægepraksis – vedvarende opdateret fagligt og teknisk.