Personale

IMGP3433-2

Sekretær Annette Givskov Range

Annette er uddannet bioanatytiker ( laborant) i 1984. Efter uddannelsen drog hun nordpå for at arbejde i Norge. Det blev til 10 år som norsk sygehuslaborant. Siden har hun arbejdet som laborant på Esbjerg sygehus i 5 år og fra 2001-09 på Vejle sygehus.
Annette valgte i 2009 at skifte arbejde for at prøve nye udfordringer som sekretær i klinikken. Foruden opgaven som sekretær fungerer Annette som receptionist, bogholder og ved behov som laborant.

RikkeIMGP4152

Bioanalytiker Rikke Andersen

Rikke har været ansat i klinikken siden december 2014.
Hun er uddannet bioanalytiker ( laborant) fra Bispebjerg Hospital i 1990. Siden har hun arbejdet på Bispebjerg Hospital, på Island og Hvidovre Hospital. Fra 1994 har hun arbejdet i Århus på forskellige afdelinger som hospitals laborant, forskningslaborant og sidst som koordinerende laborant.
Rikke er ansat som ansvarshavende laborant for vores laboratorie. Hun  fungerer desuden som sekretær og receptionist ved behov og tager sig af lungefunktionsundersøgelser og ukomplicerede kørekortsattester .

 Ingrid

Sygeplejerske  Ingrid Mølgaard

Ingrid er uddannet sygeplejerske  fra Vejle 1999 efter at have boet i mange år i Grækenland. Hun har en sollid faglig ballast med  15 års ansættelse på akutafdelingen på Vejle Sygehus og 3½ år hos almen  praktiserende læge i  Vejle.

Ingrid startede i klinikken marts 2018 og var da  hjemmesygeplejerske i  Give.

Ingrids primære ansvarsområde er det sygeplejefaglige.  Hun vil dog også indgå i klinikkens andre funktioner  og ind imellem sidde ved receptionsskranken eller tage blodprøver.

Ingrid vil tage sig af sygeplejeopgaver og  i stor udstrækning se de akutte patienter, forestå enkelte børneundersøgelser og forebyggende undersøgelser.