Priser

Attester

Motorattest/Lægeattest til Kørekort kr. 375,-   Fra 70 år: 425,-
Forhåndstilsagn til rejseforsikring kr. 300,-
Medicintilskudsansøgning kr. 250,-
Kommunale attester Ingen udgift for tilmeldte.
Praksis honoreres af kommunen
Forsikringsattester  

Som oftest uden udgift for tilmeldte.
Som oftest honoreres praksis af forsikrinsselskabet

Sygemelding (arbejdsudygtighedsattest)  

Ingen udgift for tilmeldte.
Rekvirent betaler

Øvrige attester

Frihåndsattest kr. 500,-

Vaccination  

Vaccinernes indkøbspris jvnf. SSI prisliste tillægges et honorar på kr. 200,

Influenzavaccination: kr. 200,-

Pneumokokvaccination, Pneumovax: kr. 450,-

Influenza + pneumokokvaccination, pneumovax:  kr. 515,-

Lægeattest ved afbestilling af rejse kr. 300,-