Undersøgelser & Behandlinger

Klinikken tilbyder:

 • Helbredsundersøgelser
 • Sårbehandling/sårskift
 • Behandling af mindre skader
 • Lungefunktionsundersøgelse
 • Elektrokardiogram (EKG)
 • Døgnblodtryk (ambulant med en registreringsboks)
 • Blodprøvetagning
 • Infektionsudredning på stedet (CRP, SR, leukocytdifferentialtælling – maskinel)
 • Tympanometri
 • Audiometri ( høreprøve)
 • Almen Udredning
 • Almen kontrol af kroniske tilstande.
 • Børneundersøgelser incl. vaccinationer
 • (vaccinationsprofil kan følges på klinikkens hjemmeside)
 • Rejsevaccinationer samt rådgivning ved rejser (se evt. angivne LINKS)
 • Svangreundersøgelser
 • Præventionsvejledning
 • Attester (motor-,afbestillings-, forsikrings-,medicintilskudsansøgnings- og mange andre)
 • Mindre kirurgi
 • Akupunktur
 • Blokader i store led samt andre specielle tilstande.
 • Samtaleterapi – max. 7 samtaler pr. år.